การศึกษา

ความสำคัญของศาสนศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา

0

สถานที่ที่จะจัดการศึกษาทางศาสนาในหลักสูตรการศึกษาเป็นหนึ่งในการอภิปรายที่ได้รับการเน้นย้ำทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน การอภิปรายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการพัฒนาที่วางแผนเพื่อลดบทบัญญัติโดยจัดให้มีกรอบสำหรับการศึกษาทางศาสนาที่สามารถพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนและบรรเทาปัญหาบางประการของการฝึกอบรมครูและจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงเมื่อแต่ละพื้นที่อาจมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน สำหรับเรื่อง

เป็นที่ทราบกันดีว่าการผลิตแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับการศึกษาด้านศาสนาเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อผู้เผยแพร่ไม่สามารถมั่นใจได้เท่ากับในหลักสูตรอื่น ๆ ที่นักเรียนทุกคนในขั้นตอนสำคัญเฉพาะจะศึกษาหัวข้อเดียวกัน การแสวงหาข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่อาจก่อตัวเป็นกรอบระดับชาติสำหรับการศึกษาศาสนาเป็นกระบวนการเจรจาที่ยืดเยื้อและรอบคอบ ทำให้ต้องตัดสินใจว่าสิ่งใดควรแนะนำและกำหนดระดับใด การกำหนดหลักสูตรสำหรับวิชาใด ๆ นั้นเต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องมีการเลือกว่าจะรวมสิ่งใดและสิ่งใดที่จะแยกออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการศึกษาศาสนา กระบวนการมักถูกมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เนื่องจากมีโอกาสเกิดความขัดแย้งเมื่อจำเป็นต้องคำนึงถึงประเพณีทางศาสนาที่สำคัญมากกว่าหนึ่งประเพณีและเวลาเรียนที่จำกัด ฉันทามติที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับความต้องการของกรอบระดับชาติได้รับการท้าทายโดยการเคลื่อนไหวที่นอกเหนือไปจากการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนหลักสูตรระดับชาติสำหรับการศึกษาทางศาสนาที่จะสะท้อนบทบัญญัติสำหรับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ในเวลาเดียวกันกับที่ปัญหานี้ได้ทำให้นักการศึกษาศาสนาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ ความก้าวหน้าอื่นๆ ในหลักสูตรได้ท้าทายการเพิ่มการศึกษาศาสนาเป็นวิชาบังคับ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาส่วนบุคคล สังคม และสุขภาพในหลักสูตรแห่งชาติและการแนะนำความเป็นพลเมืองเป็นวิชาบังคับเพิ่มเติมทำให้ผู้คนตั้งคำถามถึงคุณค่าของการศึกษาศาสนาต่อการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาทำให้เกิดข้อโต้แย้งจำนวนมากที่ต้องการความสนใจอย่างจริงจังจากนักการศึกษาศาสนา ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนนานาชาติอื่นๆ ด้วย

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเพียงสี่ภาควิชาศาสนาศึกษาในมหาวิทยาลัยอังกฤษ การตัดสินใจเมื่อเร็วๆ นี้ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการก่อตั้งการศึกษาเชิงวิชาการของศาสนา ซึ่งตรงข้ามกับเทววิทยาหรือเทววิทยา ให้ปิดแผนกศาสนศึกษาและเสนอให้พนักงานควบรวมกับแผนกเทววิทยาในสถาบันใกล้เคียง บ่งชี้ว่า ว่าการเรียกร้องของระเบียบวินัยให้มีส่วนสนับสนุนเฉพาะนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปและอาจไม่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะรักษาสถานะในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ศาสนศึกษาถือว่ามีอิทธิพลสำคัญต่อการสอนศาสนศึกษาในโรงเรียน ผลกระทบอาจเกินเลยไปและไม่ว่าในกรณีใดก็ตามส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงด้านเดียวของการศึกษาศาสนา แนวทางปรากฏการณ์วิทยา ยังคงต้องทำอีกมากเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาทางศาสนา เทววิทยา และการศึกษาทางศาสนา

คู่มือธุรกิจเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.