ธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของธุรกิจ

0

เมื่อไม่ทราบจุดประสงค์การละเมิดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของธุรกิจคริสเตียนจะช่วยเราในการจัดการและดำเนินธุรกิจของเรา

หลายคนบอกว่าพวกเขามีธุรกิจคริสเตียนโดยไม่เข้าใจแนวคิดของธุรกิจคริสเตียนอย่างถ่องแท้

ความจริงก็คือ องค์กรธุรกิจไม่ได้เป็นทั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียน ธุรกิจของคริสเตียนคือธุรกิจที่ดำเนินการโดยคริสเตียน ซึ่งมีส่วนร่วมในค่านิยมและหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิลตามที่สอนในพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน

กุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของคริสเตียนคือความมุ่งมั่นในการตัดสินใจบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ ไม่ใช่สถานการณ์ ความรู้สึก หรือสิ่งที่สังคมยอมรับได้

เมื่อเราดำเนินธุรกิจในทางของพระเจ้า เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำเกียรติมาสู่พระนามของพระองค์ในที่สุด

นี่คือจุดประสงค์ของคริสเตียนทุกคน ไม่ว่าในธุรกิจหรืออื่นๆ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และนี่คือจุดประสงค์หลักของธุรกิจคริสเตียนทุกแห่ง

“……..ทำสิ่งใดก็จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”1 คร 1o:31

ธุรกิจของเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า!

สิ่งนี้สามารถบรรลุผลได้ในขณะที่เราใช้ธุรกิจของเราเพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกนี้

ในช่วงต้นของอาชีพทางธุรกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคือวิธีการคุ้มทุนและทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ในเวลาต่อมา การทำกำไรและสร้างธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ

และนี่คือเหตุผลว่าทำไม นักธุรกิจคริสเตียนชายและหญิงจึงต้องมีระบบลำดับความสำคัญ ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุล การรักษาสมดุลเป็นสิ่งสำคัญในแง่จิตวิญญาณเช่นเดียวกับในแง่วัตถุ

หากหน้าที่อื่น ๆ ทั้งหมดในการบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จถูกละเลยในการแสวงหาการประกาศข่าวประเสริฐ ธุรกิจก็จะหยุดชะงัก

เราต้องวางตำแหน่งธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และสร้างกำไร พระเจ้าสนใจในธุรกิจของเราที่ทำกำไร พระองค์ต้องการให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำ

“พระเยโฮวาห์ พระผู้ไถ่ของเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สอนเจ้าถึงประโยชน์ ซึ่งนำเจ้าไปตามทางที่เจ้าควรไป” อิสยาห์ 48:17

“เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาล ใบของเขาจะไม่เหี่ยวเฉาด้วย และสิ่งใดที่เขาทำก็จะจำเริญขึ้น” สดุดี 1:3

แต่เราต้องไม่ละเลยการใช้ธุรกิจเพื่อรับใช้พระเจ้า ในขณะที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ

ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญจึงหมายถึงเป้าหมายของฉันจริงๆ และเป้าหมายของฉันจะสมดุลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของการรับใช้พระเจ้าในขณะที่ตอบสนองความต้องการทางวัตถุได้หรือไม่

ธุรกิจที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนา: เมื่อวางคู่กัน กำไรของธุรกิจนั้นค่อนข้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคุณค่าของจิตวิญญาณ แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ธุรกิจสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้สูญเสียจำนวนนับไม่ถ้วน

“เพราะมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเขาได้โลกทั้งใบและสูญเสียจิตวิญญาณของตนเองไป หรือมนุษย์จะเอาอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนกับจิตวิญญาณของเขา” มธ 16:26

ผู้ประกอบการสามารถใช้ธุรกิจของเขาเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวผู้คนที่อยู่ในขอบเขตของการติดต่อธุรกิจและการปฏิบัติการโดยช่วยให้พวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และด้วยเหตุนี้หลายคนจึงถูกชักนำให้มาหาพระคริสต์

จัดหาเงินทุนให้กับพระกิตติคุณ: นอกจากนี้ เรายังสามารถแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งจากธุรกิจของเรา สำหรับงานอาณาจักร การสนับสนุนกิจกรรมครูเสดพระกิตติคุณ งานพันธกิจ และการสร้างศูนย์นมัสการเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและน่ายกย่องที่เราสามารถทำได้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า เนื่องจากพระเจ้าทรงช่วยให้เราสร้างผลกำไรในธุรกิจของเรา

ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาคุ้มค่ากับเงินของคุณหรือไม่

Previous article

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน WordPress Hosting

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.