เทคโนโลยี

Social Listening คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาด

0

เวลาที่เราทำการตลาดออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงคือ การทำ Social Listening ซึ่งจะช่วยให้เรารู้จักลูกค้า และเข้าใจความคิดของลูกค้ามากขึ้น แต่การทำ Social Listening คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร สามารถช่วยวางแผนการตลาดได้จริงหรือไม่

Social Listening คืออะไร

Social Listening คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการตลาด โดยข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่นำมาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อความ ความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และอื่น ๆ

Social Listening มีความสำคัญต่อการทำการตลาด เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ คู่แข่ง และแนวโน้มของตลาด โดยข้อมูลที่ได้จาก Social Listening สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ เช่น พัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดนใจผู้บริโภค สื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์

ประโยชน์ของ Social Listening คืออะไร

            การทำ Social Listening มีประโยชน์หลากหลายประการต่อการทำการตลาดให้ได้ผลดี ดังต่อไปนี้

  • เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค Social Listening คือหัวใจที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย ธุรกิจสามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการอะไร ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ และผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร
  • สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดนใจผู้บริโภค เมื่อธุรกิจเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ธุรกิจก็สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดนใจผู้บริโภคได้ โดยการวิเคราะห์ความสนใจของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย ธุรกิจสามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคสนใจอะไรและชอบคอนเทนต์แบบไหน ธุรกิจจึงสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคได้
  • สื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ Social Listening ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย ธุรกิจสามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ และสามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
  • บริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย ธุรกิจสามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ และสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ได้

เครื่องมือ Social Listening มีอะไรบ้าง

มีเครื่องมือ Social Listening มากมายที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือ Social Listening ที่นิยมใช้ ได้แก่ Hootsuite, Sprout Social, Buffer,

Social Listening คือ เครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ คู่แข่ง และแนวโน้มของตลาด โดยข้อมูลที่ได้จาก Social Listening สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 เรื่องที่คุณควรทราบก่อน ฟอกฟันขาว zoom

Previous article

You may also like

Comments

Comments are closed.